Kamu Güveni; yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak, elde edilecek doğru verilerin bilgi kullanıcılarına sağlanmasıyla kazanılır.
"BAĞIMSIZ DENETİM"
Müşterilerimizin değişen ihtiyaçları karşısında rekabet ettikleri pazarda onları ileriye götürecek, etkin danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.
"YÖNETİM DANIŞMANLIĞI"
Meslek mensubunun sermayesi yani gücü sahip olduğu bilgisidir. Bilgi ise ancak eğitimle sağlanır.
"MESLEKİ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME"
Kurumsal Finansman Danışmanlığı konusunda uzman ekibi ve geniş tecrübesi ile uluslararası çapta, geniş kapsamda müşterilerimize hizmet sunmaktayız.
"KURUMSAL FİNANSMAN DANIŞMANLIĞI"
"Toplumsal Yararda Adalet; ulusal ve uluslararası vergi kanunlarının mükellefe sadece görev ve sorumluluk değil hakta verdiğinin bilinciyle yapılan denetimle sağlanabilir."
"VERGİ DENETİMİ VE DANIŞMANLIĞI"
DENSA Yönetim Destek (Outsourcing) hizmetlerini sunarken temel yaklaşımı,  fark gözetmeksizin tüm müşterileri ile işbirliği içinde ve aidiyet duygusu ile onların ihtiyaçlarını göz önünde tutarak hizmet vermektedir.
"YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ"
Veri işleme organizasyonlarının denetimini, donanımlarını ve bilgisayar ortamına geçilmiş uygulamalarını yürütür.
"BT DENETİM"
Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif  bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.
"İÇ DENETİM"
İŞLETMELERİN BAŞARISI
            FİNANSAL YÖNETİM
      VE ETKİN KONTROL
                        ORTAMIYLA SAĞLANIR.

1-finansal-hizmetler FİNANSAL HİZMETLER

•Bankacılık
•Faktoring Şirketleri
•Yatırım Bankacılığı
•Menkul Kıymet Aracı Kurumlar
Tümü ››

4-tuketici-isleri TÜKETİCİ İŞLERİ

•Hızlı Tüketim
•Perakende
•Dayanıklı Tüketim
•Kozmetik
Tümü ››

7-saglik SAĞLIK

•Hastane
•İlaç
•Medikal Araç-Gereç
•Klinik Hizmetleri
Tümü ››

2-uretim ÜRETİM

•Otomotiv
•Petro Kimya
•Kimya
•Endüstri Ürünleri
Tümü ››

5-hizmet-sektoru HİZMET SEKTÖRÜ

•Eğitim
•Reklam
•Turizm ve Eğlence
•Hava, Kara ve Deniz Taşımacılığı
Tümü ››

8-telekom-medya TELEKOM – MEDYA

•Telekomünikasyon
•İnternet Hizmet Sağlayıcılar
•Medya
•Film, Reklam Prodüksiyon
Tümü ››

3-enerji ENERJİ

•Gaz
•Petrol
•Elektrik
•Yenilenebilir Enerji
Tümü ››

6-ticari-sektor TİCARİ SEKTÖR

•İthalatçılar
•İhracatçılar
•Yurt İçi Tedarikçiler
•Pazarlama
Tümü ››

9-diger DİĞER

•Serbest Bölgeler
•Teknoparklar
•Holdingler
•Sergi ve Fuarlar
Tümü ››