“Toplumsal Yararda Adalet; ulusal ve uluslararası vergi kanunlarının mükellefe sadece görev ve sorumluluk değil hakta verdiğinin bilinciyle yapılan denetimle sağlanabilir.”
VERGİ DENETİMİ VE DANIŞMANLIĞI

VERGİ DENETİMİ VE DANIŞMANLIĞI

Vergi denetimi ve danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde amacımız müşterilerimizin vergiyi bir işletme maliyeti olarak yönetmesine yardımcı olmaktır. DENSA’nın sunduğu hizmet gelecekte doğabilecek sorunların önceden tespit edilmesi, vergi kanunlarının mükellefe tanıdığı haklar çerçevesinde vergi yükünü azaltma imkanı doğurabilecek konuların gözden geçirilmesi ve şirketimize iletilen tereddütlere ilişkin mevzuat ve uygulamalar hakkında yol gösterme, bilgilendirme ve sorun çözme amaçlarına yöneliktir.

Müşterilerimizin finans yönetim ekibi ile birlikte çalışarak mali işlemlerin vergi sonrası gelirleri artıracak şekilde yeniden yapılandırılmasına yardımcı olmaktayız. Ayrıca mevcut ve planlanmış işlemleri inceleyerek, müşterilerimize yasal çerçeve içinde en uygun vergisel sonuçları elde etmesini sağlamak amacıyla, olası çözüm alterntifleri sunmaktayız.

Dünya ekonomisinin küreselleştirdiği günümüzde, vergi mevzuatı ulusal ve uluslararası alanda karmaşık hale gelmiştir. Ulusal ve uluslararası vergi ve ticaret mevzuatına hakim olan, mevzuattaki değişiklikleri takip eden, sektörel bazda uzmanlaşmış kadrosu ve geniş tecrübesiyle DENSA, vergi mevzuatının tanıdığı haklar çerçevesinde piyasa şartlarının oluşturduğu fırsat ve risklere karşı hizmet verdiği işletmelere katkı sağlamaktadır.

DENSA, vergi uygulamaları açısından toplumsal yararda adaletin mükelleflerin sadece görevlerinin olmadığı aynı zamanda vergi kanunlarının kendilerine hakta verdiği anlayışıyla işletmelere hizmet vermektedir.

HİZMET ALANLARI

• Kurumsal ve Uluslararası Vergi Danışmanlığı
• Yabancı Yatırım Vergi Danışmanlığı
• Mali Hukuk Danışmanlığı
• Vergi Planlaması ve Yapılandırması Hizmetleri
• Vergi Uyuşmazlıkları
• Şirket Birleşmelerine Yönelik Vergisel Hizmetler
• Tam Tasdik Kapsamında Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile Eklerin İncelenmesi

• Gerçek Kişiler Vergi Danışmanlığı
• KDV, ÖTV, ÖİV İade, Mahsup, Tecil-Terkin ve Muafiyet Tasdiki
• Sermaye Artırımı veya Azaltılmasına Yönelik Raporlar
• Birleşme, Bölünme, Devir, Tasfiye veya Nevi Değişikliklerine Yönelik Vergi Hizmeleri
• Servet ve Varlık İnceleme Hizmetleri
• Teşvik, İndirim ve İstisna Tutarlarının Tasdiki
• Transfer Fiyatlandırması / Örtülü Sermaye