Kamu Güveni; yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak, elde edilecek doğru verilerin bilgi kullanıcılarına sağlanmasıyla kazanılır.
"BAĞIMSIZ DENETİM"
Müşterilerimizin değişen ihtiyaçları karşısında rekabet ettikleri pazarda onları ileriye götürecek, etkin danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.
"YÖNETİM DANIŞMANLIĞI"
Meslek mensubunun sermayesi yani gücü sahip olduğu bilgisidir. Bilgi ise ancak eğitimle sağlanır.
"MESLEKİ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME"
Kurumsal Finansman Danışmanlığı konusunda uzman ekibi ve geniş tecrübesi ile uluslararası çapta, geniş kapsamda müşterilerimize hizmet sunmaktayız.
"KURUMSAL FİNANSMAN DANIŞMANLIĞI"
"Toplumsal Yararda Adalet; ulusal ve uluslararası vergi kanunlarının mükellefe sadece görev ve sorumluluk değil hakta verdiğinin bilinciyle yapılan denetimle sağlanabilir."
"VERGİ DENETİMİ VE DANIŞMANLIĞI"
DENSA Yönetim Destek (Outsourcing) hizmetlerini sunarken temel yaklaşımı,  fark gözetmeksizin tüm müşterileri ile işbirliği içinde ve aidiyet duygusu ile onların ihtiyaçlarını göz önünde tutarak hizmet vermektedir.
"YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ"
Veri işleme organizasyonlarının denetimini, donanımlarını ve bilgisayar ortamına geçilmiş uygulamalarını yürütür.
"BT DENETİM"
Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif  bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.
"İÇ DENETİM"

ORGANİZASYON ŞEMASI

Yavuz HOŞGEÇİN (Mali Müşavir) – Yönetim Kurulu Başkanı (Ortak)

Gökmen ÜĞDÜLER (Sorumlu Denetçi) – Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. (Ortak)

Mehmet ERİŞKEN (Sorumlu Denetçi) – ( ÇAĞDAŞ YMM LTD.ŞTİ. ) – Yönetim Kurulu Üyesi (Ortak)

 Mehmet KOÇER (Sorumlu Denetçi) – Yönetim Kurulu Üyesi (Ortak)

Özlem AYYILDIZ (Sorumlu Denetçi) – ( ADLİ BİLİM MRK. ) – (Ortak)

Günay GÜNDÜZ (Kıdemli Denetçi) – (Ortak)

  Murat ÇELİK (Denetçi) – (Ortak)

Bülent AKYÜZ (Mali Müşavir) – ( AKYÜZ MALİ HUKUK A.Ş. ) – (Ortak)

Nebahat Tezcan HOŞGEÇİN (Mali Müşavir) – (Ortak)

Cengiz YALDIZ (Mali Müşavir) – (Ortak)

 Cihat KÖSE (Mali Müşavir) – (Ortak)

DENETİM BÖLÜMÜ

 • Bağımsız denetim, TTK hükümlerine göre yapılan bağımsız denetim, işlem denetimi, özel denetim
 • İç denetim, firmaların iç denetim sistemlerinin kurulması, mevcut iç denetim sistemlerinin kalite güvence sistemi kapsamında incelenmesi
 • Sistem ve süreç denetimi, firmaların iç-dış veri, iş akışı ve bilgi işlem sistemlerinin etkinliğinin denetimi

Sorumlu Denetçi : Gökmen ÜĞDÜLER      Sorumlu Denetçi : Mehmet ERİŞKEN

Sorumlu Denetçi : Mehmet KOÇER               Denetçi : Murat ÇELİK

Sorumlu Denetçi : Özlem AYYILDIZ              Denetçi : Günay GÜNDÜZ

 

 

HUKUK BÖLÜMÜ

 • Ticaret hukuku ile ilgili konularda hukuki danışmanlık
 • Vergi ihtaflarının çözülmesi ve vergiyle ilgili diğer konular

 

Mali Müşavir : Bülent AKYÜZ

Sorumlu Denetçi : Mehmet ERİŞKEN

DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

 • İnsan kaynakları danışmanlık hizmetleri
 • Strateji ve yönetim danışmanlık hizmetleri
 • Şirket yeniden yapılandırmaları
 • Şirket birleşmeleri ve satın almalar
 • UFRS’ye rapor yollama
 • Denetim raporu düzenlenmesi de dahil tüm halka arz işlemleri sürecinde danışmanlık
 • Finansal risk yönetimi
 • Şirket değerlemeleri
 • Transfer fiyatlaması
 • Muhasebe ve mali işler yönetim hizmetleri
 • İş ve sosyal güvenlik hizmetleri
 • Yatırım teşvik ve hibeler

Mali Müşavir : Yavuz HOŞGEÇİN      Mali Müşavir : Cihat KÖSE

 

EĞİTİM BÖLÜMÜ

 • Bağımsız denetim
 • İç denetim
 • Sistem ve süreç denetimi
 • Hukuk
 • Vergi
 • İnsan Kaynakları
 • Muhasebe
 • Finansal Analiz
 • Risk Yönetimi
 • Yatırım Teşvik ve Hibeler

Mali Müşavir : Bülent AKYÜZ    Mali Müşavir : Cengiz YALDIZ