Müşterilerimizin değişen ihtiyaçları karşısında rekabet ettikleri pazarda onları ileriye götürecek, etkin danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.
YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Başarılı şirketler müşteri bağlılığını ve çalışan bağlılığını üst düzeyde sağlayabilen, hissedar değerini yükselten, sürdürülebilir ve güçlü finansal yapıya sahip, operas- yonel olarak verimli ve etkin çalışabilen ve büyümeyi yönetebilen şirketlerdir. DENSA olarak, gerçekleştirdiğimiz her projede uygulanabilir çözümler üretmekte, çözümlerimizi, verilere ve gerçeklere dayanarak sunmakta ve şirketlerin yetkinliklerini geliştirmekteyiz. Sürekli daha iyi hizmet sunmak, farklı yaklaşımlar ile ihtiyaçları karşılamak ve müşterilemizin ekiplerini’de eğiterek projelerin kurum içinde sürdürülebilir bir operasyona dönüşmesini sağlamak için çalışmaktayız.Müşterilerimiz ile çalışanlarımız gibi birlikte çalışmakta, onların yetkinliklerini, yönetsel becerilerini arttırmak için uygulamalar gerçekleştirmekteyiz.

Müşterilemizin ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit ederek işletme, operasyon, teknoloji, insan kaynakları dönüşümlerinde etkin çözümler sunmakta ve onları bu dönüşüm süresince destekleyerek yol göstermekteyiz. Müşterilerimiz için bu bağlamda istekli, deneyimli, bilgili ve özel uzmanlık alanlarına sahip danışmanlarımızla kişisel hizmetler geliştirmekteyiz. Müşterilerimiz ile bir ekip içinde beraberce çalışarak onların dönüşüme ve değişime sahip çıkmalarını ve projelerini başarılı bir şekilde yönetmelerini sağlamaktayız.

Çalışmalarımız sırasında verdiğimiz kararlarda her zaman önceliğimiz müşterilerimizdir.

HİZMET ALANLARI

• Kurumsal Strateji
• Stratejik Planlama – Stratejik Yol Haritası
• Kurumsal Performans Yönetimi
• Marka Stratejisi
• Müşteri ve Kanal Stratejisi
• Pazar Analizi ve Değerlendirme
• Operasyon ve İş Modeli Geliştirmesi
• İş Süreçleri İyileştirilmesi
• Operasyonel Gelişim
• Tedarik Zinciri Yönetimi
• Üretim Sisteminin İyileştirilmesi

• Maliyet ve İşletme Sermayesi Yönetimi
• Satış ve Pazarlama Sisteminin Optimize Edilmesi
• Finansal Dönüşüm
• Birleşme ve Satın Alım Sonrası Entegrasyon
• Bilgi Teknolojileri
• Organizasyonel Yeniden Yapılanma
• Proje Yönetimi ve Program Yönetimi Ofisi (PMO)
• Değişim Yönetimi
• İnsan Kaynaklarının Optimize Edilmesi
• Kurumsal Yönetim