"Meslek mensubunun sermayesi yani gücü sahip olduğu bilgisidir. Bilgi ise ancak eğitimle sağlanır."
MESLEKİ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

MESLEKİ EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME

İşletmelerin başarısı, etkin finansal yönetim ve kontrol ortamıyla yakından ilişkilidir. Karşılaşılan yoğun rekabet, kanunlar, mevzuat ve hızla değişen iş yaklaşımları, şirketlerin önünde en mükemmele ve kurumsal hedeflere ulaşma yolunda zorluklar çıkarabilmektedir. Günümüzün hızla değişen dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde, şirket yöneticileri şirketlerinin varlığını devam ettirirken, çalışanlarını mesleki eğitimlere göndererek hem çalışanlarına, hem de şirketlerine yatırım yapmaktadırlar.

Eğitim yoluyla öğrenmek tüm organizasyonlar için gerçek bir değerdir. Çalışanların bilgi ve becerisi organizasyonun rekabet ortamındaki en önemli gücüdür. Bu doğrultuda müşterilerine mesleki eğitim ve bilgilendirme seminerleri sunan DENSA, ortaklık yapısında akademik olarak Türkiye’de isim yapmış eğitimcileri bulundurmakta, şirket yöneticilerinin ve personelinin eğitimi konusunda müşterilerine gerçek değer sağlamaktadır.

Günümüzde en etkin ve etkili öğrenme tekniğinin; katılımcıların eğitim programında aktif rol aldığı durumlarda gerçekleştiği kanıtlanmıştır. Eğitim programları standart “sınıf eğitimi” kimliğinin asgari düzeyde tutulacağı ve “interaktif” katılımın sağlanacağı şekilde düzenlenir. Bu tekniği desteklemek amacıyla eğitim programımıza, pratik hayatta gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek örnekler (case studies), ve grup edilmektedir. tartışma ortamları dahil edilmektedir.

Eğitimlerimizin hazırlık ve sunum süreçlerinde, konularına son derece hakim, en güncel bilgilerle donanmış, teori ve pratikte engin deneyime sahip şirket ortaklarımız ve müdürlerimiz aktif rol almaktadırlar. Eğitimler genel katılıma açık seminerler ve şirkete özel eğitimler şeklinde organize Şirkete özel eğitimler talep eden şirketin ihtiyaç ve istekleri göz önüne alınarak kuruma özel hale getirilmektedir.

HİZMET ALANLARI

• Vergi
• Muhasebe
• UFRS
• TFRS / BOBİ FRS
• TCMB Döviz Pozisyonu
• Borçlar Hukuku

• İcra İflas
• SPK
• BDDK
• EPDK
• Basel IV
• TTK

• Mali Danışmanlık
• İşletme Değerlemesi
• Kurumsal Finansman
• Kurumsal Yönetim
• İç Denetim