DENSA Yönetim Destek (Outsourcing) Hizmetlerini sunarken temel yaklaşımı, fark gözetmeksizin tüm müşterileri ile işbirliği içinde ve aidiyet duygusu ile onların ihtiyaçlarını göz önünde tutarak hizmet vermektedir.
YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ

YÖNETİM DESTEK HİZMETLERİ

İşletmeler bugünün teknoloji destekli ortamında, işlerinde daha mükemmele ulaşmak için ana faaliyeti alanlarına odaklanmak zorundadırlar. Bu amaçla, kendileri için çok önemli olan fakat ana faaliyetleri dışındaki konuları (muhasebe, bordro, insan kaynakları, finansal raporlama ve vergi yükümlülüklerinin takibi gibi) bu işte uzman kişi ve kurumlara yönlendirmekte, böylece bu işlemlerdeki kaliteyi artırarak, maliyetlerini düşürmektedir.

Günümüzde, hemen hemen her sektör ve büyüklükteki işletmeler yönetim destek hizmeti kullanımına (outsourcing) yönelmektedir. Bu destek ile kendi faaliyetlerindeki kalite artmakta, hata oranı ve maliyet azalmaktadır. DENSA, bu ihtiyaçlar doğrultusunda riskleri minimize etmek ve uygulama süreçlerini kısaltmak adına, muhasebe ve finans fonksiyonu ile ilgili tüm alanlarda kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Müşterilerimizin vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusundaki ihtiyaçlarını uzman ekibimizle yasal mevzuata uygun olarak, zamanında yerine getirerek; hem işletmelerdeki personelin kendi işlerine hedef ve operasyonlarına odaklanmasını sağlar, hem de geliştirdikleri stratejiler ile daha etkin ve verimli olmalarına yardımcı olmaktadır.

DENSA, yönetim destek hizmetlerini, fark gözetmeksizin tüm müşterilerine aynı kalitede sunmaktadır. Bunu yaparken yaklaşımı, işletmelerin işini kendi işi gibi benimseyerek tam bir işbirliği içerisinde onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktır.

HİZMET ALANLARI

• Genel Muhasebe Hizmetleri
• Raporlama Hizmetleri
• Bordro ve Personel Hizmetleri
• E-Beyanname ve E-Bildirge hizmetleri
• E-Fatura ve E-Defter hizmetleri
• Sosyal Güvenlik Hizmetleri
• Muhasebe Denetimi Ve Beyanname Kontrol Hizmetleri

• T.T.K. Danışmanlığı
• Teşvik Hizmetleri
• Yerli Ve Yabancı Şirket Kuruluş İşlemleri
• Ticaret Sicil İşlemleri (Genel Kurul, Hisse Devri, Ana Sözleşme Tadil ve değişiklikleri)
• Şirket Tasfiye İşlemleri
• Muhasebe Danışmanlığı