Kurumsal Finansman Danışmanlığı konusunda uzman ekibi ve geniş tecrübesi ile uluslararası çapta, geniş kapsamda müşterilerimize hizmet sunmaktayız.
KURUMSAL FİNANSMAN DANIŞMANLIĞI

KURUMSAL FİNANSMAN DANIŞMANLIĞI

“Kurumsal Finansman” ve “Kurumsal Finansçı” terimleri; sermaye işletmeleri oluşturmak, geliştirmek, büyütmek ya da elde etmek için sermayelerin büyütülmesi demektir.

Bir şirketin mali yapısı ve ana sermayesi ile ilgili faaliyetlerini, kararlarını ve tekniklerini tanımlamak için kullanılır. Değişen dünyamızda şirketlerin stratejik sermaye ve kurumsal finansman denetiminde daha doğru ve bilgiye dayalı kararlar almaları gerekmektedir.

Hızla değişen iş dünyasının rekabette önde olma yarışı içinde, şirket birleşmeleri ve devralmaları iş hayatının vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Satış yada birleşme işleminin istenen hedeflere ulaşıp ulaşmaması, projelerin yapılış tarzını ön plana çıkarmaktadır. Satışa konu şirketlerin fiyatı doğru tespit edilse dahi, çoğunlukla birleşme ve devralma işlemlerinde değer kaybı oluştuğu gözlemlenmektedir.

DENSA; ulusal ve uluslararası mali ve vergi hukuku bilgisini zengin deneyim ile yerli veya yabancı yatırımcılara verdiği yüksek kalitedeki vergi ve hukuk mevzuatının birbirini tamamlayıcı yöndeki hizmetleriyle birleştirerek hem müşteriye hem de ülkemize katma değer yaratmaktadır.

DENSA; Şirket satın almaları, sermaye piyasasında fon sağlama girişimleri veya sermaye artırımların da değer kaybını en aza indirecek stratejilerin en doğru zamanlama ile yapılabilmesi için finansal riskin yönetilmesini sağlarken, yüksek düzeyde kurumsal değerin yaratılması için de müşterilerine destek olmaktadır.

HİZMET ALANLARI

• Mali Danışmanlık
• Vergi Hukuku Danışmanlığı
• Yerli Ve Yabancı Yatırımcı Danışmanlığı
• Şirket Birleşmeleri Ve Devralma Danışmanlığı
• Stratejik Değerleme
• Halka Arz Danışmanlığı
• Şirket Değerlemeleri

• Proje Finansman Danışmanlığı
• Borç Yapılandırma Danışmanlığı
• Özelleştirme
• Uyuşmazlık Danışmanlığı
• T.T.K., İcra İflas Kanunu ve Borçlar Kanunu Kapsamında Danışmanlık
• Kurumsal Yapılandırma