tren

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ

30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6434 sayılı ile “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı” ile 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bağımsız denetime tabi olma şartları değiştirilmiştir.

 

Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketler ile bazı lisanslara sahip medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler gibi özellikli kurumlar hariç olmak üzere ilgili Kararda sayılanlar dışında kalan işletmeler için geçerli olacak bağımsız denetime tabi olma eşik değerleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

  • Aktif Toplamı: 75 Milyon TL (Değişiklik Öncesi 35 Milyon TL idi)
  • Net Satış Tutarı: 150 Milyon TL (Değişiklik Öncesi 70 Milyon TL idi)
  • Çalışan Sayısı: 150 kişi (Değişiklik Öncesi 175 kişi idi)

 

Uygulamaya ilişkin esaslar özet olarak ve maddeler halinde şu şekildedir;

 

  • Eşik değerlere tabi şirketler, yukarıda sayılan üç ölçütten en az ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur.
  • Eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tabi şirket, art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin altında kaldığı ya da bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin %20 veya daha fazla oranda altında kaldığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkar.
  • Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tabi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınır.
  • Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.

 

6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221130-14.pdf

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler

Bir Cevap Yazın

Copyright © 2016
Densa Denetim A.Ş.
Vagon Media