Vakıflar ve İktisadi İşletmelerin Vergisel Boyutu

  1. GENEL BİLGİ

 Sosyal Hayatımızda önemli bir yeri olan Vakıflar, Osmanlı’dan günümüze kadar kadın-erkek, müslim-gayri müslim tüm insanlığa yönelik sosyal amaçla hizmet etmek için meydana getirilmiş olan kuruluşlardır.Türk Medeni Kanunu’nun 101.nci maddesinde;

“Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları …

Şirket Birleşmelerindeki Vergisel Durumlar

Şirket Birleşmelerindeki Vergisel Durumlar

 

I- Giriş

Türk Ticaret Kanunu’nda Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi Kanunu’nun 136. ila 158. maddelerinde düzenlenmiş olup adı geçen kanunun 136. maddesinin birinci fıkrasına göre ticaret şirketleri;

*Devralma şeklinde birleşme veya

*Yeni kuruluş şeklinde birleşme yoluyla birleşebilirler.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Faaliyetlerin Vergisel Durumu.

ÖZELGE
T.C.

NİĞDE VALİLİĞİ

Defterdarlık   Gelir Müdürlüğü

 

   
Sayı : 43626428-001.02-1 23/02/2016
Konu : Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan   şirketlerin vergisel durumu  

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin 26.07.2013 tarihinde …….. A.Ş. ünvanı ile Niğde Üniversitesi Kampus alanı içinde 4691 sayılı

Bağımsız Denetim Kapsamındaki Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamındaki Şirketlerin Yükümlülükleri

 

I.GİRİŞ:

Bağımsız denetim, Türk Ticaret Kanunu’nun 397. Maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler.

 

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler Yeniden Belirlenmiştir.

19 Mart 2016 tarihli ve 29658 sayılı Resmi Gazete’de 2016/8549 sayılı “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” yayımlandı.

Buna göre; 

  1. 2012/4213 sayılı

Yürürlükteki Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmaları

Yürürlükteki Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmaları Listesi
Taraf Devlet Tarih               No Yürürlük Tarihi  
Avusturya 01.08.1973 – 14612 24.09.1973  
Avusturya(Revize) 26.06.2009 – 27270 01.10.2009  
Norveç 21.12.1975 – 15445 30.01.1976  
Güney Kore 02.10.1985 – 18886 25.03.1986  
ürdün 15.07.1986